Základní formulace katolické nauky

o církvi, struktura, osobnosti, události...
Odpovědět
karhias
Příspěvky: 66
Registrován: Stř 29. Črc 2009 15:13:01
Kontaktovat uživatele:

Základní formulace katolické nauky

Příspěvek od karhias »

Myslím, že nezaškodí to sem přidat, ať páni rytíři vědí, podle čeho mají řídit své cnostné chování a kodex rytířskosti. Neberu v potaz, jak se tomu skutečně mnohdy děje. :D Vychází to z bible a je to poplatné už mnohá staletí.
Tedy:
Dvojí přikázání lásky
(Mt 22,37 - 39)
1. Miluj Pána, svého Boha,
celým svým srdcem,
celou svou duší
a celou svou myslí.
2. Miluj svého bližního
jako sám sebe
***
Zlaté pravidlo (Mt 7,12)
Co chcete, aby lidé dělali vám,
to všechno dělejte vy jim.
***
Blahoslavení (Mt 5,3 - 12)
Blahoslavení chudí v duchu,
neboť jejich je nebeské království.
Blahoslavení plačící,
neboť oni potěšeni budou.
Blahoslavení tiší,
neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Blahoslavení, kdo lační
a žízní po spravedlnosti,
neboť oni budou nasyceni.
Blahoslavení milosrdní,
neboť oni dojdou milosrdenství.
Blahoslavení čistého srdce,
neboť oni budou vidět Boha.
Blahoslavení tvůrci pokoje,
neboť oni budou nazváni Božími syny.
Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost,
neboť jejich je nebeské království.
Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně
tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost;
radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.
***
Tři božské ctnosti
1. Víra
2. Naděje
3. Láska
***
Čtyři základní (kardinální) ctnosti
1. Moudrost
2. Spravedlnost
3. Statečnost
4. Mírnost
***
Sedm darů Ducha Svatého
1. Moudrost
2. Rozum
3. Rada
4. Síla
5. Umění
6. Zbožnost
7. Bázeň Boží
***
Dvanáct plodů Ducha Svatého
1. Láska
2. Radost
3. Pokoj
4. Trpělivost
5. Shovívavost
6. Vlídnost
7. Dobrota
8. Mírnost
9. Věrnost
10. Tichost
11. Zdrženlivost
12. Čistota
***
Pět církevních přikázání
1. O nedělích a dalších zasvěcených
svátcích se účastnit mše svaté a zdržet se práce a činností,
které by posvěcování těchto dní mohly bránit.
2. Alespoň jednou za rok vyznat své hříchy ve svátosti smíření.
3. Alespoň v době velikonoční přistoupit ke svatému přijímaní.
4. Ve dnech stanovených církví se zdržovat požívání masa a zachovávat půst.
5. Podle svých možností přispívat na hmotné potřeby církve.
***
Sedm skutků tělesného milosrdenství
1. Sytit hladovějící
2. Poskytovat přístřeší lidem bez domova.
3. Oblékat ty, kdo nemají nic na sebe.
4. Ujímat se těch, kdo jsou na cestách.
5. Navštěvovat nemocné.
6. Navštěvovat uvězněné.
7. Pohřbívat zesnulé.
***
Sedm skutků duchovního milosrdenství
1. Dávat radu pochybujícím.
2. Poučovat neznalé.
3. Napomínat ty, kdo hřeší.
4. Těšit zarmoucené.
5. Odpouštět urážky.
6. Trpělivě snášet obtíže.
7. Prosit Boha za živé i mrtvé
***
Sedm hlavních hříchů (neřestí)
1. Pýcha
2. Lakomství
3. Závist
4. Hněv
5. Smilstvo
6. Nestřídmost
7. Lenost
***
Čtyři poslední věci člověka
1. Smrt
2. Soud
3. Peklo
4. Nebe
Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam in sæculum misericordia ejus.
Kordulka
Příspěvky: 1633
Registrován: Út 20. Led 2009 20:46:24
Kontaktovat uživatele:

Re: Základní formulace katolické nauky

Příspěvek od Kordulka »

Určitě je dobře se alespoň náznakově orientovat v křesťanské věrouce, jenže...

Odpovídá moderní katolická věrouka té středověké?
Kupříkladu dnešní růženec se ve 14. století ještě stále formuje jak co do modliteb, tak co do vzhledu modlicích pomůcek!
Podobně je to se vztahem k peklu, očistci, dáblovi, čertům atd.
Panuje schizma a křesťanská církev neví, co sama se sebou, natožpak se svou světovládou...

Já myslím, že by stačily úplně základní modlitby, protože jinak by to chtělo zevrubnější ponoření se do teologické literatury konce 14. století.
karhias
Příspěvky: 66
Registrován: Stř 29. Črc 2009 15:13:01
Kontaktovat uživatele:

Re: Základní formulace katolické nauky

Příspěvek od karhias »

V zásadě body by měly být stejné. Jde o pojetí. Ve středověku byl kacířem ten, kdo jinak myslel, nikoliv v zásadě tedy ten, kdo se jinak choval, ale držel se modelu myšlení tehdejší doby. Proto milosrdenství nebylo až tam běžným zjevem.
O růženci vím, proto jsem ho neuváděl.
Důležité je si uvědomit, že ve středověku nebyla víra pro jednotlivce. Pokud se volalo k Bohu, zásadně ve společenství; to také sjednocovalo celou společnost. Navzdory papežskému schizmatu, podstata církve fungovala. Ale zabřehnu více do spisů. Ono to nebude na škodu.
Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam in sæculum misericordia ejus.
Avátar uživatele
Pike
Příspěvky: 151
Registrován: Út 20. Led 2009 8:02:23
Kontaktovat uživatele:

Re: Základní formulace katolické nauky

Příspěvek od Pike »

Dovolím si trochu odlehčit téma. Prvních šest ze sedmi skutků duchovního milosrdenství mi přijde jako stvořených pro šíření historické osvěty:
1. Dávat radu pochybujícím.
2. Poučovat neznalé.
3. Napomínat ty, kdo hřeší.
4. Těšit zarmoucené.
5. Odpouštět urážky.
6. Trpělivě snášet obtíže.
:lol:
Tu ora, tu protege, tu labora!
http://www.arxbona.cz
Avátar uživatele
Zdeslav
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2453
Registrován: Ne 24. Srp 2008 14:46:17
Místo/Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Základní formulace katolické nauky

Příspěvek od Zdeslav »

Pike: :D

No...mě zase zaujalo tohle:

Sedm hlavních hříchů (neřestí)
1. Pýcha
2. Lakomství
3. Závist
4. Hněv
5. Smilstvo
6. Nestřídmost
7. Lenost

Název by se dal v pohodě změnit na:
Sedm vlastností, které byste měli mít, pokud chcete věrohodně ztvárňovat šlechtice :lol:
Za otce Nezabuda!
karhias
Příspěvky: 66
Registrován: Stř 29. Črc 2009 15:13:01
Kontaktovat uživatele:

Re: Základní formulace katolické nauky

Příspěvek od karhias »

Ano, ano, rytíř byl vždy ideál :D
Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam in sæculum misericordia ejus.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Nejsou tu žádní registrovaní uživatelé a 1 host