Naučné publikace

encyklopedie, souhrnná odborná literatura, romány...

Moderátor: Sovinec

Odpovědět
Avátar uživatele
Zdeslav
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2453
Registrován: Ne 24. Srp 2008 14:46:17
Místo/Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Naučné publikace

Příspěvek od Zdeslav »

Chtěl bych zmínit jednu možná dost profláknutou publikaci.

Je to kniha z encyklopedické řady Dějiny v obrazech -

České země za vlády Lucemburků.

Autorkou je Helena Mandelová, lektorovali prof. dr. František Kavka, doc. dr. Anna Skýblová, CSc. a doc. dr. Jiří Tretera. Spolupracoval mimo jiné i Petr Klučina. Ilustroval Pavel Major. Vydal Albatros.

Mohu vřele doporučit. Co se týká ilustrací Pavla Majora, zatím jsem ve vyobrazeních ozbrojenců 14. století nenašel chybu. Časem plánuju i některé z nich naskenovat a dát širší veřejnosti k posouzení.
Za otce Nezabuda!
Avátar uživatele
maser
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2705
Registrován: Po 25. Srp 2008 14:07:39
Místo/Bydliště: Jindřichův Hradec
Kontaktovat uživatele:

Re: Naučné publikace

Příspěvek od maser »

Něco článků:
Klučina, Petr 1990: Žoldnéři - nový prvek v organizaci feudálních vojsk ve 12. - 14. století. Historie a vojenství 1/1990, 135-144

Grabarczyk, Tadeusz - Ławrynowcz, Olgierd 2006: Zbraně a zbroj v miniaturách pařížského zlomku latinského překladu Kroniky tzv. Dalimila, Castellologica Bohemica 10, 257-280, Praha

Unger, J. 1985: Hmotná kultura středověké šlechty v archeologických pramenech na Moravě. Archeologia Historica 10, s. 323-328

Ptáčková, J., Unger, J. 1994: Meč z lelekovického hradu. Castellologica Bohemica 4, s. 251-256

Brych, V. 1994: Středověký tesák z tvrze Martinic a problémy studia krátkých jednobřitých zbraní. Castellologica Bohemica 4, s. 257-264

Burian, V. 1974: K nálezům kostěného obložení sochy kuše ze 14. a 15. století. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci, r. 170, s. 17-18

Durdík, T. 1973: Kostěné obložení sochy kuše v českých a moravských nálezech. AR, r. 25, č. 3, s. 344-345

Brych, V. 1998: Hmotná kultura středověké tvrze v Čechách. In: Encyklopedie českých tvrzí I (A-J), ARGO, Praha, XLVII-LXXXIII
silva-nortica.blog.cz
Avátar uživatele
Maršálek
Příspěvky: 1159
Registrován: Ne 05. Říj 2008 22:20:13
Kontaktovat uživatele:

Re: Naučné publikace

Příspěvek od Maršálek »

Pár knih:
ALPATOV, M. V. Dejiny umenia 2. Středověké umenie. 1. vyd., Bratislava: Tatran, 1977, 205 s.

BENDA, K. a kol. Od Velké Moravy po dobu gotickou. Dějiny uměleckého řemesla a užitného umění v českých zemích, 1. vyd., Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 1999, 251 s.

BENEŠOVÁ, K. a kol. Příběh pražského hradu. 1. vyd., Praha: Správa pražského hradu, 2003, 493 s.

BLÁHOVÁ, M. (ed). a kol. Kroniky doby Karla IV. 1. vyd., Praha: Nakladatelství svoboda, 1987, 648 s.

BŘEZINOVÁ, H. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. st. Poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. 1. vyd., Praha – Brno: 2007, 167 s.

BUBEN, M. M. Encyklopedie řádů a kongregací c českých zemích, I .díl: Řády rytířské a křižovnické, 1.vyd., Praha: Libri, 2002, 215 s.

BUBEN, M. M. Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, II. díl/ I. svazek: Řeholníci a kanovníci, 1.vyd., Praha: Libri, 2003. 163 s.

BUBEN, M. M. Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, II.díl/ II. svazek: Mnišské řády, 1.vyd., Praha: Libri, 2004, 399 s.

BUBEN, M. Encyklopedie heraldiky, Světská a církevní titulatura a reálie. 2. vyd., Praha: Libri, 1997, 459 s.

CENNINI, C. Kniha o umění středověku. TOPINKA, F.(ed.), 1. vyd., Praha: Vladimír Žikeš v Praze I., 1946, 319 s.
ČERNÝ, V. Staročeská milostná lyrika. 1. vyd., Praha: Družstevní práce, 1948, 408 s.

ČERNÝ, V.(ed). Staré francouzské kroniky. 1. vyd., Praha: SNKLU, Živá díla minulosti sv. 31,1962, 416 s.

DE MACHAUT, G. Mé srdce pokorné. FRANCL, G.(ed). 1. vyd., Praha: Odeon, 1977, 94 s.

DOLEJŠÍ, J. Duch smaragdového kříže, Dějiny rytířského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského se zvláštním zřetelem na Čechy a Moravu, 1. vyd., Praha: Agentura Pankrác s.r.o., 2003, 118 s.

EHM, J. České gotické umění. 1. vyd., Praha: Pressfoto, 1977, 129 s.

FRIAR, S. Heraldry. For the Local Historian and Genealogist. 2. vyd., London: Grange Books, 1997, 271 s.

FROISSART, J. Kronika stoleté války. BEJBLÍK, A.(ed). 1. vyd., Praha: Mladá fronta, 1677, 231 s.

GRAVETT, Ch.; TURNER, G. English medieval knight 1300-1400., 1. vyd., Osprey Publishing Ltd., Edice Warrior 58, 2002, 64 s.

GOLLEROVÁ – PLACHÁ, J. Látky z pražské královské hrobky. 1. vyd., Praha: Knihtiskárna Orbis, 1937, 27 s.

HEŘMANSKÝ, F.(ed); MERTLÍK, R.(ed). Zbraslavská kronika. 2. vyd., Praha: Nakladatelství svoboda, 1976, 597 s.

HOUSTON, M., G. Medieval costume in England and France. The 13th, 14th and 15th Centuries. 4. vyd., London: Redwood Burn Limited Trowbridge and Esher, 1979, 226 s.

HRDINA, J. Guillaume de Machaut ca 1300-1377. In: Mistři klasické hudby, Život a dílo klasických hudebních skladatelů - Číslo 42, Praha: WillMark cz, s.r.o., 2001

JAN, L.; SKŘIVÁNEK, F. Němečtí rytíři v českých zemích, 1. vyd., Praha: Synergon a.s., 1997, 127 s.

KALISTA, Z.(ed). Florentské kroniky doby Dantovy. 1. vyd., Praha: Odeon. Živá díla minulosti sv. 60, 1969, 638 s.

KAREL IV. Vita Karoli Quarti. Vlastní životopis. PAVEL, J.(ed). 1. vyd., Praha: Odeon, 1978, 225 s.

KOÓŠOVÁ, P. Ceremoniál pasovania na rytiera. In: Rytierstvo, Element v životě středověkého člověka. Trnava: Trnavský historický spolok, 2005

KRÁSA, J. Rukopisy Václava IV. 2. vyd., Praha: Odeon, 44. Svazek edice české dějiny, 1974, 307 s.

KRÁSA, J. České iluminované rukopisy 13./16.století. 1. vyd., Praha: Odeon, 68. Svazek edice české dějiny, 1990, 455 s.

KRČMOVÁ, M.(ed); VRBOVÁ, H.(ed). Kronika tak řečeného Dalimila. 1. vyd., Praha: Svoboda, 1977, 235 s.

KYBALOVÁ, L. Dějiny odívání. Středověk. 1. vyd., Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001, 279 s.

KYBALOVA, Ljudmila; GERBENOVA, Olga; LAMAROVA, Milena. Illjustrirovannaja enciklopedija mody. 1. vyd., Praga: Artia, 1966, 608 s.

LE DUC, V. Encyklopedie medievale. 3 vyd., Tours: MAME Imprimeurs á Tours, 2000, 720 s.

MATĚJČEK, A. Velislavova bible a její místo ve vývoji knižní ilustrace gotické. 1. vyd., Praha: Jan Štenc, 1926, 139 s.

MATĚJČEK, A.(ed). Česká malba gotická. Deskové malířství 1350-1450. 3. vyd., Praha: Melantrich, 1950, 279 s.

MERCALOVA, M. N. Kostjum raznych vremen i narodov - I. 1. vyd., Mockva: Akademija mody, 1993, 542 s.

NEJEDLÝ, M. Fortuny kolo vrtkavé. 1. vyd., Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml., 2003, 426 s.

NICOLLE, D.; HOOK, Ch. Knight of outremer 1187-1344 AD., 1.vyd., Osprey Publishing Ltd., Warrior series 18, 2000, 64 s.

NICOLLE, D.; HOOK, Ch. Italian militiman 1260-1392., 1. vyd., Osprey Publishing Ltd., Military warior 25, 1999, 64 s.

NORRIS, H. Costume and fashion, Volume two – Senlac to Bosworth 1066-1485. 1. vyd., New York: E. P. Dutton and co., 1927, 485 s.

PETRÁŇ, J. a kol. Dějiny hmotné kultury I. (1) Kultura každodenního života od pravěku do 15. století. 1. vyd., Praha: SPN, 1956, 478 s.

PETRÁŇ, J a kol. Dějiny hmotné kultury I. (2) Kultura každodenního života od 13. do 15. století. 1. vyd., Praha: SPN, 1956, 519 s.


POŘÍZKA, J. Řád maltézských rytířů, Z Palestiny na Via Condotti, 1. vyd., Praha: Militaria, 1997, 246 s.

RUTTKAY, A. Stredoveké umelecké remeslo, 1. vyd., Bratislava: Vydavatelstvo Tatran, n.p., 1979, 133 s.

SPĚVÁČEK, J. Král diplomat. 1. vyd., Praha: Panorama, 1982, 276 s.

SPĚVÁČEK, J. Karel IV. 1. vyd., Praha: nakladatelství Svoboda, 1979, 720 s.

STEJSKAL, K.; NEUBERT, K. Umění na dvoře Karla IV. 2. vyd., Praha: Euromedia Group, 2003, 239 s.

STEJSKAL, K.; VOIT, P. Iluminované rukopisy doby husitské. 1. vyd., Praha: Vydavatelství a nakladatelství Grafit, 1991, 234 s.

ŠMAHEL, F. Cesta Karla IV. do Francie. 1.vyd., Praha: Argo, 2006, 398 s.

VANĚČEK, J. Moravští Lucemburkové. 1350 – 1411. 1. vyd., Brno: Muzeum města Brna, 2000, 301 s.

VLČEK, M. Jak zemřeli. 1. vyd., Praha: Academia, 1993, 279 s.

VON VOLBORTH, C. A. Heraldika, Úvod do světa erbů, 1. vyd., Ostrava: Blesk, 1996, 112 s.

WÁGNER, E.; DROBNÁ, Z.; DURDÍK, J. Kroje, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitské. 1. vyd., Praha: Naše vojsko, 1956, 492 s.

WINTER, Z. Zlatá doba měst českých. 2. vyd., Praha: Odeon, 1991, 268 s.

WINTER, Z.; ZÍBRT, Č. Dějiny kroje v zemích českých. Od dob nejstarších až po války husitské. 1. vyd., Praha: F. Šimáček, 1892, 457 s.
A zrazuje, kdo nechce rozumět,
že láska není dostat ženu v plen,
a kdo se snaží vynucovat hned,
čím má být za svou službu odměněn.
Takových lásek, těch je na tucty,
ale co je nám žena bez úcty,
já, já si musím v lásce vážit žen.
Avátar uživatele
Zdeslav
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2453
Registrován: Ne 24. Srp 2008 14:46:17
Místo/Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Naučné publikace

Příspěvek od Zdeslav »

Ještě přidám jednu celkem shrnující publikaci:

Fiala, Zdeněk.; Předhusitské Čechy 1310-1419 1. vyd., Praha: Svoboda, 1968, 25-123 s.

V příloze je část Lucemburského rodokmenu od Jindřicha VII. po Ladislava Pohrobka, včetně moravské větve a Královské hrady a významná šlechtická sídla před rokem 1419 (ale valnej význam to nemá, jelikož tam nejsou Nezabudice :) )
Za otce Nezabuda!
Siegfried
Příspěvky: 35
Registrován: Stř 03. Zář 2008 14:23:58
Kontaktovat uživatele:

Re: Naučné publikace

Příspěvek od Siegfried »

Zdeslav napsal:Ještě přidám jednu celkem shrnující publikaci:

Fiala, Zdeněk.; Předhusitské Čechy 1310-1419 1. vyd., Praha: Svoboda, 1968, 25-123 s.

V příloze je část Lucemburského rodokmenu od Jindřicha VII. po Ladislava Pohrobka, včetně moravské větve a Královské hrady a významná šlechtická sídla před rokem 1419 (ale valnej význam to nemá, jelikož tam nejsou Nezabudice :) )
Druhé vydání je opravené a doplněné, takže bych upřednostnil to :)
Pavel na Besednici
Příspěvky: 652
Registrován: Ne 04. Led 2009 12:23:07
Kontaktovat uživatele:

Re: Naučné publikace

Příspěvek od Pavel na Besednici »

Taky přihodím svých pár knih, jenže u mně platí, že jsou to všechny, co zatím vlastním. Tedy tištěné. Mám taky něco naskenovaného, ale to jsou většinou obrázky z různých publikací. Rád přivítám komentář ke kvalitě svých knih. A že je jich tak málo? Začínám...

Jaques Le Goff, editor - Středověký člověk a jeho svět, Vyšehrad 2003
Gerry Embleton - Oděv a zbroj vojáka ve středověku, Fighters Publications 2007
Terence Wise - Vojska středověké Evropy, Computer Press 2007 (ilustroval Gerry Embleton)
Leonid Křížek, Zdirad J.K.Čech - Encyklopedie zbraní a zbroje, Libri 1999
Milan Buben - Encyklopedie heraldiky, Libri 2003, čtvrté vydání
Ing.Roman Vaverka - Spodky, košile a nohavice ve středověku, 2003

Dále jsem zakoupil prý "shit" - Renáta Modráková - Čas odložil svůj šat, NK ČR 2008. Kniha z výstavy, která stále ještě (do března 2009) probíhá v Galerii Klementinum v Praze.

A specielně bych chtěl upozornit na knihu:
Magdaléna Beranová - Tradiční české kuchařky (Jak se vařilo před M.D.Rettigovou), Libri 2001. To je knížka, která se do jisté míry věnuje i středověkému kuchařskému umění. Sice jen okrajově, ale i tak se zde např. dozvíte že, cituji: "V roce 1474 byla vydána jedna z prvních kuchařek, kterou napsal italský papežský hofmistr Bartlomeus Platinus a nazval ji "O počestné rozkoši těla", nebo z kapitoly o Stolování "Již ve středověku platila pravidla o slušném chování u stolu. Tak například nebylo vhodné se u stolu drbat na hlavě a chytat blechy. Kosti se neměly házet na ubrus ani pod stůl, a když už nebylo zbytí, tedy se hodily pod nohy, aby nepřekážely ostatním." atd., atd.
Přiznám se, že by mně oblast stravování ve středověku obvzlášť zajímala. Takže pokud znáte nějaké knihy, českojazyčné, které o tomto pojednávají budu rád za vaše upozornění.
Co se nerozvíjí, umírá!
Avátar uživatele
maser
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2705
Registrován: Po 25. Srp 2008 14:07:39
Místo/Bydliště: Jindřichův Hradec
Kontaktovat uživatele:

Re: Naučné publikace

Příspěvek od maser »

Smetánka, Zdeněk 2004: Legenda o Ostojovi, Praha

Sice je to o jiné době, ale autor je dost "do duše" raně středověkého vesnického člověka s tím, že dost často zabloudí i do vs. Jedna ze základních prací pro pochopení prostředí a myšlení tehdejších lidí.

z tarzan.cz:
Autor ve své práci zprostředkovává dnešní znalosti o tom, jak žili naši venkovští předkové v knížecích přemyslovských Čechách, a to na životních osudech jednoho hypotetického poddaného rolníka. Za příklad si vzal skutečně existujícího muže, uváděného mezi poplatnými sedláky v jedné darovací listině z roku 1132, jenž měl usedlost v předhradí „hradiště“ na Levém Hradci. V celkem 21 kapitolách se tak dovíme o Ostojově životním prostředí, jeho povinnostech k únětické církevní vrchnosti, jeho sociálním zařazení, dále jak mohla vypadat jeho levohradecká usedlost, jak pracoval, jak asi žila jeho rodina, čím se živil, co jedl, jak se oblékal, jak asi vypadalo jeho náboženské přesvědčení, jeho pověry, jak nejspíš prožíval sváteční dny, čeho se bál, jak stonal a čím své nemoci léčil; pochopitelně nechybějí ani partie o narození a smrti. Neobyčejně zajímavý je též popis Ostojova cyklu zemědělského roku, tak slavnostní a svátků s ním spojených. Kniha je určena všem, kdo se zajímají o archeologii a o historii středověku, především o tu kulturní a každodenní. Doplněno obsáhlým a aktualizovaným seznamem literatury. Množství náčrtů, mapek a obrázků, jichž je oproti původnímu vydání téměř dvojnásobek.
silva-nortica.blog.cz
Pavel na Besednici
Příspěvky: 652
Registrován: Ne 04. Led 2009 12:23:07
Kontaktovat uživatele:

Re: Naučné publikace

Příspěvek od Pavel na Besednici »

Legenda o Ostojovi.

Kruci přesně tohle by mně zajímalo, jenže jak to vypadá, tak je to asi rozebrané. Přes internet se to už koupit nedá. Stejně jako Cesta Karla IV. do Francie. Tu jsem taky zatím nesehnal. :(
Netušil jsem, že v rozvinutém kapitalismu budu shánět právě knihy. Tak to snad s námi není až tak špatné, ne? ;)
Co se nerozvíjí, umírá!
Avátar uživatele
maser
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2705
Registrován: Po 25. Srp 2008 14:07:39
Místo/Bydliště: Jindřichův Hradec
Kontaktovat uživatele:

Re: Naučné publikace

Příspěvek od maser »

Zkus zajít do místních archívů či muzejních knihoven. Tam to určitě bude. Přečteš to a zjistíš, jestli to stojí za to koupit... No a pak je koupíš :D
silva-nortica.blog.cz
Avátar uživatele
mikey.88
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2716
Registrován: Út 03. Ún 2009 23:42:27
Místo/Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Karel IV.

Příspěvek od mikey.88 »

Nuže měl bych pár dotazů a nejvíce se mi to hodí sem (možná by to chtělo i vlastní téma :) )
Jedná se mi o publikace a knihy o našem císaři Karlu IV. Ohledně jeho osoby toho bylo napsáno dost, v různých dobách. Díky tomu se některé úvahy a teorie vyvrátily...

1) Dlouho nemůžu sehnat Vlčkovu knihu Čeští králové I. V obchodech vyprodaná a v knihovnách je taky tajemným duchem :cry: Nemá někdo z vás typ na to, kde jí sehnat či půjčit?

2) Král diplomat, J. Spěváček 1982. Sice se jedná o jeho otce, avšak i jeho rodinu je třeba znát kvůli jeho dětství a utváření charakteru. Jaký máte na ní názor?

3) Karel IV. Na dvojím trůně, J. Čechura 1998. Také dle mého názoru dobrá kniha na předtavu o jeho životě. Co myslíte vy?

4) Svatý erotik Karel IV. - král velkého díla, L. Y. Koláček 2005. Docelá čtivá kniha ale autor je spíše publicista. Myslíte, že ta kniha je vhodná pro další studium a rozhled?

Tak to by bylo asi vše.
PS: navrhuji nové téma Publikace o Karlu IV. co myslíte?
Obrázek
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Nejsou tu žádní registrovaní uživatelé a 1 host