Družina Zdeslava z Nezabudic (1360 - 1375)

Inspirace pro začínající, rady, fotografie, odkazy...
Odpovědět
Avátar uživatele
Zdeslav
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2453
Registrován: Ne 24. Srp 2008 14:46:17
Místo/Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Družina Zdeslava z Nezabudic (1360 - 1375)

Příspěvek od Zdeslav »

Zdeslav z Nezabudic
Obrázek
český vladyka, man Ješka z Vartemberka
1360 - 1375Představuji relativně chudého českého zemana sídlícího na nezabudické tvrzi někdy v 60. letech 14. století. Měl by to být člověk, který má už trochu rozhled a zkušenost a vydělává si bojem. S výdaji na panství se nepřetrhne, zato na reprezentativnějším vzhledu a především kvalitní zbroji si nechá záležet. Nepřímo působím v královských službách. Jednak jako křivoklátský man a jednak jako man pražského purkrabího Ješka z Vartemberka. Jelikož mám rád dobrodružství, vyhledávám přivýdělek v drobných šarvátkách pánů a vladyků v Čechách, na Moravě i v Říši. Nechám se najmout i do Karlova vojska při jeho druhé římské jízdě (druhé tažení proti Vinscontinům 1.4.1368) či v tažení proti Ottovi Braniborskému (1371 - 1373).
Po smrti svého otce Jaroslava z Nezabudic, který zahynul u Krakova v bojích krále Jana s polským králem Kazimírem III., jsem se ujal vlády nad nevelkým panstvím. Na nezabudické tvrzi se mnou dlí ještě neprovdaná sestra Magdalena.
Jsem povahy veselé a přátelské a občas se nedovedu ani ke svým poddaným chovat s náležitou přísností. Mám rád hudbu a hry a nevynechám žádnou příležitost si zahrát nebo zazpívat. Mám hrůzu z moře.

Majetek:
K mému panství patří tvrz Nezabudice a stejnojmenná ves s krčmou, masným krámem, dvěma pekárnami a mlýnem. Dále pak tři další vsi - Branov, Pustověty a Buková, z nichž důležitější je snad pouze Branov, kde se vyskytuje obranný srub a brána na zemské stezce. V Bukové se nachází malý rybník. K panství patří nevelký počet polností a lesů jen velmi malá část. Jako léno od pana Ješka z Vartenberka držím čtyři lány ve vsi Svébořice.

Vazby:
Věrný vazal Ješka z Vartemberka, kterému dle lenní smlouvy sloužím s jedním kopím kdykoli je zapotřebí.
Přítel Heřmana z Hradce
družina.jpg
družina.jpg (139.05 KiB) Zobrazeno 5916 x
civil.jpg
bojova.jpg
bojova.jpg (89.13 KiB) Zobrazeno 5765 x
Přílohy
Družina.jpg
Za otce Nezabuda!
Avátar uživatele
Josephus Titus
Příspěvky: 236
Registrován: Pá 12. Zář 2008 7:56:35
Kontaktovat uživatele:

Re: Družina Zdeslava z Nezabudic (1360 - 1375)

Příspěvek od Josephus Titus »

Prokop z Lubna, řečený Titus

bakalář svobodných umění, farář u Svatého Vavřince v Nezabudicích, Zdeslavův písař a physicus
1360 - 1375

Jsem chudým knězem chudého pána. Pocházím z vladyckého rodu z Příčiny, který vlastní majetky ve vsi Lubné u Rakovníka (dříve Lubno, odtud můj predikát). V životě jsem se hodně toulal po světě a do ledasčeho jsem se zapletl. V Bologni jsem získal bakalářský titul, v Paříži jsem studoval (a nedostudoval) medicínu a teologii. Chvíli jsem dělal ranhojiče potulné žoldnéřské kumpanii, byl jsem lupičem i úředníkem arcidiecéze. S panem Zdeslavem jsem se setkal při svých toulkách a s vidinou stáleho zajištění jsem vstoupil do jeho služeb. Roku 1364 jsem doložen coby farář v Nezabudicích. Fara je pro mne především zdrojem příjmů, bohoslužby zde za mne vykonává najatý střídník, zatímco já táhnu se svým pánem po bojištích a kolbištích. Anžto mne život již donutil prolévat (nejlépe cizí) krev, nezdráhám se sloužit také svému pánovi za podíl z kořisti jako zbrojný.
Mám velikou péči o duši svého pána a tak jej doprovázím zejména po místech, kde se tato ocitá ve velikém nebezpečenství jako jsou putyky a domy kurevské. Jinak se starám především o vlastní sebezáchovu a třebaže mám i jiné zásady a ideály, nikdy je nenechám aby vstoupily mému přežití do cesty. Majetek nabývám ochotně, kde se dá, ale nehromadím jej - jak štědře přijímám, tak štědře dávám. Mé teologické postoje jsou mírně řečeno, neortodoxní, a občas nebývám dost opartný a tak mi uteče nějaká nevhodná myšlenka, kterou by si nadmíru podezřívavá mysl mohla vyložit jako kacířskou - většinou se však snažím tvářit jako spořádaný křesťan a dobrý kněz.

Majetek:
Můj majetek je velmi skromný. Z rodinných statků nemám nic. Ty spravuje můj bratr a ten touhou podělit se skutečně neoplývá. Musím tudíž vyžít z hospodářství náležejícímu k mé nezabudické faře a desátků od farníků - z čehož mi ovšem vydatně ujídají můj šafář a můj střídník.
Přílohy
Tito civil.jpg
Tito civil.jpg (49.36 KiB) Zobrazeno 5632 x
上人の口真似してやなく蛙

svatý muž řeční
a žába kváká
přesně jako on
Avátar uživatele
Zdeslav
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2453
Registrován: Ne 24. Srp 2008 14:46:17
Místo/Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Družina Zdeslava z Nezabudic (1360 - 1375)

Příspěvek od Zdeslav »

Kazimír
nezabudický šenk a krčmář
1360 - 1375

Jsem nezabudický rodák a hospodský v tamní krčmě, kterou v době své nepřítomnosti předávám své sestře Svatavě. Dbám zejména o to, aby číše mého pána nebyla nikdy prázdná a jídla aby měl také dost. Okrádám jej pouze v přijatelné míře a vlastně ho mám i docela rád. Pokud je ve vzduchu dostatečná kořist, ochotně doporovázím Zdeslava na jeho častých vojenských dobrodružstvích a jsem jeho rynéřem.

Majetek:
Krčma s dvorem v Nezabudicích a jeden a půl lánu polí tamtéž
Přílohy
kazimír civil.jpg
kazimír civil.jpg (61.73 KiB) Zobrazeno 5707 x
Kazimír zbroj.jpg
Kazimír zbroj.jpg (94.94 KiB) Zobrazeno 5711 x
Za otce Nezabuda!
Avátar uživatele
Zdeslav
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2453
Registrován: Ne 24. Srp 2008 14:46:17
Místo/Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Družina Zdeslava z Nezabudic (1360 - 1375)

Příspěvek od Zdeslav »

Jindřich Žito
rychtář v Nezabudicích, Pustovětech a Bukové
1360 - 1375

Jsem nezabudickým rychtářem, synem rychtáře Chvala, jehož otec byl taktéž rychtářem v Nezabudicích. Nezabudickým vladykům slouží naše rodina, kam až paměť sahá. Možná proto jsme se velmi dobře naučili, jak si zařídit pohodlný život na rychtě, ke které patří také masný krám a dva svobodné lány, a přitom nebýt trnem v oku vrchnosti ani sousedům.
Pro pána Zdeslava vybírám poddanské platy a pokuty a často místo něj řeším různé soudní spory v panství. Poddané dřu přiměřeně a pána okrádám také celkem vzato přiměřeně, takže se mi daří docela dobře. V případě nebezpečí jsem povinován sloužit panu Zdeslavovi na koni se samostřílem nebo s kopím, tak jak to stojí psáno již v listině pro mého děda. Pán si mě dost cení pro mojí bojovou zdatnost a tak si často přijdu na nějaký ten groš navíc nebo lepší podíl z kořisti.

Majetek:
vlasním rychtu v nezabudicích s dvěma svobodnými lány a masný krám
Přílohy
Žito civil.jpg
Žito zbroj.jpg
Žito zbroj.jpg (85.4 KiB) Zobrazeno 5635 x
Za otce Nezabuda!
Avátar uživatele
Zdeslav
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2453
Registrován: Ne 24. Srp 2008 14:46:17
Místo/Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Družina Zdeslava z Nezabudic (1360 - 1375)

Příspěvek od Zdeslav »

Janek
kovář, pacholek ve službě na nezabudické tvrzi
1360 - 1375

Ještě předtím, než se můj otec upil k smrti, stačil odkázat náš nevelký statek v Nezabudicích mým dvěma starším bratrům. Protože pro tři bylo polností málo, jako nejmenšího mě v osmi letech poslali na tvrz do panské služby. Sloužil jsem tak panu Zdeslavovi už od jeho mládí a pamatuji i jeho otce, Jaroslava. Na tvrzi dělám všechno možné, od podkoního po stolníka, co je zrovna potřeba. Nejčastěji jsem ale v kovárně, kde vyrábím a spravuji vše kovové od přezek přes podkovy až po hroty kopí. Starý kovář Hanuš mě totiž rád zaučuje a leccos už kovám místo něho. Když je třeba, popadnu i nějakou zbraň a jedu se svým pánem kam ho zrovna vítr žene. Však jsme si už nejednou takhle dobře vydělali.
Nutno dodat, že nakonec se mi vede lépe než mým dvěma líným a zadluženým bratrům, kteří kvůli svému zhýralému životu dnes nemají daleko od žebroty.

Majetek:

nic, co by stálo za řeč
Přílohy
Janek civil.jpg
Janek civil.jpg (63.47 KiB) Zobrazeno 5634 x
Janek zbroj.JPG
Janek zbroj.JPG (33.05 KiB) Zobrazeno 5634 x
Za otce Nezabuda!
Avátar uživatele
Zdeslav
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2453
Registrován: Ne 24. Srp 2008 14:46:17
Místo/Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Družina Zdeslava z Nezabudic (1360 - 1375)

Příspěvek od Zdeslav »

Vojtěch
šafář na nezabudické tvrzi

Moje rodina slouží nezabudickým vladykům již nějaký čas. Otec s matkou přišli kdysi na tvrz jako čeledín a děvečka a pan Jaroslav se jich milostivě ujal. Časem se můj otec stal šafářem a dnes, když je již starý a nemocný, za něj často tuto práci vykonávám já. Mám na povel všechnu čeleď na tvrzi a na dvou poplužních dvorech, kde se chovají panská hovada a sklízí panská úroda. Protože jsem mladý a toužím poznat svět a zažít dobrodružství, často cestuji s panem Zdeslavem, kam je potřeba. Nezřídka vykonávám i různé pojížďky po kraji či nákupy a jezdím i s listy. Se správou dvora mi pomáhá i má mladá žena Magdalena.

Majetek:
půl lánu vedle poplužního dvora, dům v Nezabudicích
Přílohy
Vojtěch + Magdalena.jpg
Vojtěch + Magdalena.jpg (52.11 KiB) Zobrazeno 5633 x
Za otce Nezabuda!
Avátar uživatele
Zdeslav
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2453
Registrován: Ne 24. Srp 2008 14:46:17
Místo/Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Družina Zdeslava z Nezabudic (1360 - 1375)

Příspěvek od Zdeslav »

Mstivoj
rychtář v Branově
1360 - 1375

Jsem rychtářem ve vsi Branov patřící pánům z Nezabudic. Tato ves se nachází na zemské cestě z Týřova na Křivoklát, a tak dle smlouvy s nezabudickými vladyky naše rodina již od nepaměti drží hlídku u dřevěného srubu strážícího tuto stezku. Na starosti mám také vybírání mýta na branovském přívozu, z kterého si třetinu nechávám a dvě třetiny odevzdávám pánovii.
Často se objevuji v družině pana Zdeslava, zejména při vojenských výpravách a při trestání různých škůdců v nezabudickém panství. Malý podíl na pokutě či kořisti totiž vždycky přijde vhod. Někdy mě doprovází i má snoubenka Lucie.

Majetek
Vlastním rychtu, přívoz, a jeden svobodný lán v Branově.
Přílohy
883840_740903192589129_1674163510_o.jpg
Za otce Nezabuda!
Avátar uživatele
Zdeslav
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2453
Registrován: Ne 24. Srp 2008 14:46:17
Místo/Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Družina Zdeslava z Nezabudic (1360 - 1375)

Příspěvek od Zdeslav »

Klára
žena rychtáře Žita
1360 - 1375
Přílohy
Klára.jpg
Klára.jpg (49.34 KiB) Zobrazeno 5623 x
Za otce Nezabuda!
Avátar uživatele
Kuno
pan rytíř
Příspěvky: 163
Registrován: Stř 04. Bře 2009 21:27:26
Kontaktovat uživatele:

Re: Družina Zdeslava z Nezabudic (1360 - 1375)

Příspěvek od Kuno »

Hezké to máte,přátelé.Opravdu. :thumbup:
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Nejsou tu žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti