Liturgické, duchovní a světské písně

sochařství, malířství, hudba...
Avátar uživatele
maser
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2705
Registrován: Po 25. Srp 2008 14:07:39
Reputation: 28
Místo/Bydliště: Jindřichův Hradec
Kontaktovat uživatele:

Liturgické, duchovní a světské písně

Příspěvek od maser » Čt 12. Ún 2009 20:57:27

Pro dobu 14. století jsou dostupné tyto lidové duchovní písně:
starobylá Hospodine, pomyluj ny (Karel ji učinil dokonce součástí korunovačního procesu českých králů, Svatováclavský chorál a vznikají Buoh všemohúci a Jezu Kriste, ščedrý kněže.

Svatý Václave

Svatý Václave, vévodo české země,
kněže náš, pros za ny Boha, svatého Ducha!
Kyrieleison.

Nebeskéť jest dvorstvo krásné,
blazě tomu, ktož tam pójde,
v život věčný, oheň jasný svatého Ducha.
Kyrieleison.

Pomoci tvé žádámy,
smiluj sě nad námy.
Utěš smutné, otžeň vše zlé, svatý Václave!
Kyrieleison.

(mp3 zašlu na požádání- text a hudbu mám od Jarwiksse)
silva-nortica.blog.cz

Pavel na Besednici
Příspěvky: 652
Registrován: Ne 04. Led 2009 12:23:07
Reputation: 0
Kontaktovat uživatele:

Re: Liturgické, duchovní aj. písně, obřady apod.

Příspěvek od Pavel na Besednici » Čt 12. Ún 2009 21:57:56

My co alespoň občas chodíme do kostela. Ke katolíkům. Známe všechny tři písně. Tak nějak se dochovaly až do dneška. Kupodivu. :) Ale myslím, že je znají i jiné křesťanské církve dnešních dnů. Tipnul bych si minimálně husity a zřejmě i evangelíci. Takže díky, ale mp3 nepotřebuju. ;)
Co se nerozvíjí, umírá!

Avátar uživatele
Zdeslav
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2453
Registrován: Ne 24. Srp 2008 14:46:17
Reputation: 23
Místo/Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Liturgické, duchovní aj. písně, obřady apod.

Příspěvek od Zdeslav » Čt 12. Ún 2009 22:51:45

Svatý Václave bychom měli umět asi všichni...je to něco jako hymna...Hospodine pomiluj ny je taková, řekl bych, ještě vznešenější a spíš více patřící na duchovní půdu, ale nechci plkat.

Buoh všemohúcí je prostě nádhera...

Pokud byste chtěli, mohu přes mail (tomash.fuscus@seznam.cz) poskytnout tyto nahrávky:

- Svatý Václave (dvě verze)
- Buoh všemohúcí (Krless)
- Dřěvo sě listem odievá
- Hospodine pomiluj ny
Za otce Nezabuda!

Avátar uživatele
Zdeslav
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2453
Registrován: Ne 24. Srp 2008 14:46:17
Reputation: 23
Místo/Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Liturgické, duchovní aj. písně, obřady apod.

Příspěvek od Zdeslav » Pá 13. Ún 2009 2:20:01

Hospodine pomiluj ny:

Hospodine, pomiluj ny!
Jezukriste, pomiluj ny!
Ty, spase všeho mira,
spasiž ny i uslyšiž,
Hospodine, hlasy našě!
Daj nám všěm, Hospodine,
žizn a mír v zemi!
Krleš! Krleš! Krleš!

Buoh všemohúcí
(zkrácená verze)

Buoh všemohúcí,
vstal z mrtvých žádúcí,
chvalmež Boha s veselím,
toť nám všem Písmo velí.
Kyrie eleison

Jezu Kriste vstal jsi,
nám na příklad dal jsi
že k nám z mrtvých vstáti
s Bohem přebývati
Kyrie eleison

Maria žádúcie
z nebes róžě stkvúcie
pros za ny Hospodina
svého milého syna
Kyrie eleison

O králi nebeský!
Uslyš svój lid český!
Zbav nás núzě této,
daj nám dobré léto
Kyrie eleison
Za otce Nezabuda!

Avátar uživatele
Zdeslav
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2453
Registrován: Ne 24. Srp 2008 14:46:17
Reputation: 23
Místo/Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Liturgické, duchovní a světské písně

Příspěvek od Zdeslav » Ne 22. Ún 2009 13:18:52

Dva nádherné příklady české milostné lyriky:

Závišova píseň
(autorem je nejspíše Záviš ze Zap - jedná se o naší formálně nejvyspělejší skladbu dvorského typu)

Jižť mne vše radost ostává,1)
jižť mé vše útěchy stanú,2)
srdce v tužebné krvi plavá,
to vše pro mú mílú žádnú.3)

Svýma zraky skrzě očko
silněť střielé v mé srdéčko,
bydlímť u plamenné túze.
Muoj život v tuhách nemáhá,4)
to vše jejie krása drahá
silnět’ mě k tomu připúzie.5)
Srdce bolí,
silně ve krvi plavaje,
žádaje,
žádná, tvé milosti, ač sě móže státi.
Jáť nikoli
živ nebudu na dlúzě
v té túzě,
kdyžť se zmilitká neráčí smilovati.
Túhať mě po nic,6) kdyžť na ni zpomanu,
div, zeť kdy nesplanu,
omdleje v tuhách stanu,7)
já pro ni u mé mladosti žalostivě zahynu.
Toť mé neštěstie, že byvše v radosti
i mám smutka dosti od nevěrné milosti.8)
Ach žalosti, chodím smutný, vzdychaje pro mú nevinu!
Jižť mé zpievanie přestane nynie,
pyčtež1) mne, panny, i vy, šlechetné panie,
zeť mi jest zahynuti pro milovánie.
Slunéčko vzchodí,
zářě vychodí,
má zmilitká v mém srdéčku vévodí,
silnět mi na mé mysli uškodí,
ač2) sě, žádná, nesmiluje.
Bych měl3) na všem světě koho,
jenžť by mi pomohl tužiti,
měl bych utěšenie mnoho,
chtělť bych mu s věrú4) slúžiti.
Jakož fénix oheň nietí,5)
tu, kdež chce svú mladost vzieti,
v ohniť vzhoří v silné moci,6)
takéž muoj kvietek žádúcí
tužebný plamen horúcí
v srdci nietí ve dne v noci.
Z mé mladosti
jenž srdci tuhy přeji,
nesměji
pro zlých lidí strach nikomému zjeviti.
V téj žalosti,
již nosím na útrobě,7)
ve mdlobě,
najkraššie žádná, pro tě mi zahynuti.
Zbožnýť8) má radost, a já v tuhách vadnu,
to vše pro mu žádnu,
sám sebú nic nevládnu,
pohřiechu nemámť nikdy nižádného utěšenie.
Toť jest má nuže, ach hrozný osude,
ktož tebe nezbude,9) tenť žalosti nabude.
V svém srdéčku, žádná, pro tě já mám tužebné myšlenie.
Mého túženie nemám umenšenie,
pyč mne povětřie, pyč mne všecko stvořenie,
karbunkul, zafier i vše drahé kamenie,
slunečné kvietie
i vše na světě,
pyč mne lilium, pyč ruože přestkvúcie,
chceť mi má zmilitká život odjieti,
ač1) se neráčí smilovati.

Orel divnú vášni2) mievá:
své děti v slunce obrátí,
tuť je v té horkosti zhřievá,
davt’ jim v tu světlost hleděti.
Kteréž jasně vzřieti nemuož
v slunce, toť sobě nespomuož,
ihned je z hniezda vyvrátí.
Takým orlem nazývám ji,
pro nižť srdcem v tuhách Ikaji,
strach mne,3) zeť mi život ztratí.4)
Ach, mé očko,
má útěcho, má radost,
pro světlost,
jíž má najkrašší svietí, musím tužiti!
Mé srdéčko
se leká bez přestárne
spadenie,
jakžto orel spádná, tuť mu jest strach mieti.
Jakžto lev, když koli svým hlasem zúpí,5)
své dietky vykúpí,
ihnedť jich smrt odstúpí,6)
takéž já lekám se smrti žádaje promluvenie.
Labut, divný pták, zpievá umieraje,
také já, smutný žák, umruť v tuhách zpievaje
pro mu mílu žádnu, když neřád přieti smilovánie.
Ach auvech, má milá,
již si mě umdlila!
Ještě by mě od smrti vykúpila,
by se mnu jedinké slovce promluvila.
Slunéčko stkvúcie,
ruože světiúcie,1)
srdce i tělo dávají v tvoje ruce,
duši mu Bohu milému poruče,
ač21 mne neráčíš živiti.3)

l) ostává opouští - 2} stáná přestanou - 3) žádnu žádoucí, drahou - 4) nemáhá chřadne - 5) pripúzie nutí - 6) Túhať mě po nie toužím po ní - 7) stanu zahynu - 8 ) milosti lásky
l) pyčtež litujte - 2) ač jestliže - 5) Bycii mel kdybych mď -4) s vfríl věrně - 5) nietí rozněcuje - 6) v silné moci prudce-7) na útrobě v nitru - 8 ) Zbožnýi zbožný (možný, ale málo pravděpodobný je výklad: bohatý, tj. ten, kdo je obdařen láskou) - 9) nezbude nezbaví se
l) ač jestliže - 2) vášni zvyk - 3) straní mne bojím se - 4) ztratí zničí - 5) zúpí zařve - 6) Jičín… odstúpí odstoupí od nich
l) světiúcie zafičí - 2) aí jestliže - 3) živiti zachovat naživu
Za otce Nezabuda!

Avátar uživatele
Zdeslav
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2453
Registrován: Ne 24. Srp 2008 14:46:17
Reputation: 23
Místo/Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Liturgické, duchovní a světské písně

Příspěvek od Zdeslav » Ne 22. Ún 2009 13:22:21

Další vynikající milostnou písní 14. století je

Dřěvo sě listem odievá

Dřěvo sě listem odievá,
slavíček v keřku spievá.
Máji, žaluji tobě
a mécě srdce ve mdlobě.
Zvolil sem sobě milú,
ta tře mé sdrce pilú.
Pila řěžě, ach bolí,
a tvójť budu, kdeť sem koli.
Srdéčko, divím sě tobě,
že nechceš dbáci o sobě.
Tvá radost, veselé hyne
pro tu beze jmene.

Ačť bych já ji zmenoval,
mnohýť by mě štrafoval
a řka: "Proč ty tak slúžíš?
Čemu sě milostí chlubíš?"
Neustavičný milovník
jako u cěsty hřěpík:
k čemu sě koli přičiní,
tomu všemu uškodí.
Kdoť sem, tenž nosímť pilú:
jáť mám najkrašší milú,
téť nikomu nepoviem,
sámť ji s mým srdéčcem viem.

Viera vieře pomáhá:
kdeť sú dva sobě věrna -
on jí a ona jemu -,
nepoviedaj třeciemu.
Mnohýť sě rád honosí,
ten tajemství pronosí.
Ach naň, zlýť obyčejť jmá!,
nepřejtež mu, kdoť jeho zná.
Poniž on vás tak hanie,
prosímť vás, panny i panie,
přezdiec jemu: "Rušíš nás,"
vyščermež jeho pryč od nás!

Další dochované světské písně pak:
Kudy sem já chodila
Byla ti sem v sádku
Ztratilať jsem milého
V Strachotině hájku


pokud najdu text, doplním.
Za otce Nezabuda!

Avátar uživatele
Zdeslav
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2453
Registrován: Ne 24. Srp 2008 14:46:17
Reputation: 23
Místo/Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Liturgické, duchovní a světské písně

Příspěvek od Zdeslav » Út 31. Bře 2009 18:23:53

Akádův příspěvek na Českém šermu obsahoval zajímavý odkaz:

EDIT Bahnak: smazán nefunkční odkaz
Za otce Nezabuda!

Avátar uživatele
Kuno
pan rytíř
Příspěvky: 163
Registrován: Stř 04. Bře 2009 21:27:26
Reputation: 0
Kontaktovat uživatele:

Re: Liturgické, duchovní a světské písně

Příspěvek od Kuno » Út 31. Bře 2009 19:46:34

Zdeslav: Akáda je...divný? :D

No,já budu zpívat pouze chorál dobrých křestanů Christ ist erstanden fur der marter alle..... :)
Dokonce vám to i zahraji na nástroji,který předcházel housle. Pokud mi ho do té doby udělají. :D

Avátar uživatele
maser
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2705
Registrován: Po 25. Srp 2008 14:07:39
Reputation: 28
Místo/Bydliště: Jindřichův Hradec
Kontaktovat uživatele:

Re: Liturgické, duchovní a světské písně

Příspěvek od maser » Út 31. Bře 2009 20:12:59

Super, už teď se těším :shock:
silva-nortica.blog.cz

Avátar uživatele
Kuno
pan rytíř
Příspěvky: 163
Registrován: Stř 04. Bře 2009 21:27:26
Reputation: 0
Kontaktovat uživatele:

Re: Liturgické, duchovní a světské písně

Příspěvek od Kuno » Út 31. Bře 2009 20:15:33

Je mezi námi ještě někdo,koho políbila múza umění? Pištec,loutnista.....

Odpovědět
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Nejsou tu žádní registrovaní uživatelé a 1 host