Stránka 1 z 1

Pokyny pro tvorbu vláken družin

Odeslal: Stř 25. Zář 2013 6:33:43
od Valkoun
Vlákna tvořte podle vzoru "Zdeslav" :D viewtopic.php?f=70&t=1216, jsou editovatelná, tak je vytvořte v aktuálním stavu znalostí o postavě a s aktuální výstrojí.

"Do vašich vláken nepište zvýrazněné pasáže: Použe co je za dvojtečkou..."

Podstatné jsou informace v prvních třech řádcích:
jméno postavy:Zdeslav z Nezabudic
stupeň urozenosti (pán/man):český vladyka, man Ješka z Vartemberka
datace postavy1360 - 1375

Další informace můžete doplňovat postupně, podle stavu získaných informací o reálné historické postavě.

Stručný popis postavy: Představuji relativně chudého českého zemana sídlícího na nezabudické tvrzi někdy v 60. letech 14. století. Měl by to být člověk, který má už trochu rozhled a zkušenost a vydělává si bojem. S výdaji na panství se nepřetrhne, zato na reprezentativnějším vzhledu a především kvalitní zbroji si nechá záležet. Nepřímo působím v královských službách. Jednak jako křivoklátský man a jednak jako man nejvyššího pražského purkrabího Ješka z Vartemberka. Jelikož mám rád dobrodružství, vyhledávám přivýdělek v drobných šarvátkách pánů a vladyků v Čechách, na Moravě i v Říši. Nechám se najmout i do Karlova vojska při jeho druhé římské jízdě (druhé tažení proti Vinscontinům 1.4.1368) či v tažení proti Ottovi Braniborskému (1371 - 1373).
Jsem povahy veselé a přátelské a občas se nedovedu ani ke svým poddaným chovat s náležitou přísností. Mám rád hudbu a hry a nevynechám žádnou příležitost si zahrát nebo zazpívat. Mám hrůzu z moře a pak z hejkalů a jiných lesních potvor, jež vychází po setmění.


Pro naši hru je dost podstatný majetek, popřípadě funkce, ze kterého plyne: K mému panství patří tvrz Nezabudice a stejnojmenná ves s krčmou, masným krámem, dvěma pekárnami a mlýnem. Dále pak tři další vsi - Branov, Pustověty a Buková, z nichž důležitější je snad pouze Branov, kde se vyskytuje obranný srub a brána na zemské stezce. V Bukové se nachází malý rybník. K panství patří nevelký počet polností a lesů jen velmi malá část. K panství patří nevelký počet polností a lesů jen velmi malá část. Jako léno od pana Ješka z Vartenberka držím čtyři lány ve vsi Svébořice.

A pro základní orientaci veřejně známé vazby na další urozené: Věrný vazal Ješka z Vartemberka, přítel Heřmana z Hradce


Foto: V civilu, ve zbroji (pokud bojuje), v panském příspěvku, popřípadě v příspěvku o družině můžete přidat i společnou.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Příspěvky dalších členů, pro každého jeden, které by měly navazovat podle hierarchie v družině od paní, či mana (Zdeslav je zatím jediná výjimka, bude duplikovat svůj příspěvek i do družiny pana Ješka) po posledního pacholka.

Opět je potřeba uvést základní info v tomto tvaru:
jméno postavy: Valkoun
stupeň urozenosti (pán/man)/ služebný pana: pacholek Haška z Lemberka
datace postavy: 1355 - 1365

Urození použijí vzor "Zdeslav"
---------------------------
Neurození připíší další informace již libovolně, podle jejich fantazie :D

Opět je potřeba přidat fotku v civilu, popřípadě ve zbroji, pokud postava bojuje. (Platí i pro postavy, které bojují jednou za čas a svoji výbavu skládají z eráru družiny.)

Re: Pokyny pro tvorbu vláken družin

Odeslal: Stř 02. Říj 2013 10:40:00
od Zdeslav
Podle mého by měl mít každý man své vlastní družinové vlákno + příspěvek ve vláknu svého seniora na příslušné pozici (už bez družiny).

Re: Pokyny pro tvorbu vláken družin

Odeslal: Stř 02. Říj 2013 14:18:50
od maser
Souhlas. Dát tam prolink od seniora k manovi a od mana k seniorovi.

Ještě bych navrhl dát na poslední místo prvního příspěvku seniora hierarichii družiny, která by pak byla v příspěvcích dále rozvíjena. Např.:
Heřman z Hradce
- družiník 1
- družiník 2
....

Pavel ze Sovince - mann
- družiník 1
....

Martin z Vrábí - mann
- družiník 1
....

atd.

Re: Pokyny pro tvorbu vláken družin

Odeslal: Stř 02. Říj 2013 16:45:24
od Valkoun
Souhlas s Heřmanem, hlavně ať je to pěkný. Ještě mě napadá, že by se hodily mapky vašich panství..

Re: Pokyny pro tvorbu vláken družin

Odeslal: Stř 02. Říj 2013 18:15:28
od Smil
Mapku k dispozici nemám Dalo byse jen teoreticky určitě podle sousedních panství.

Re: Pokyny pro tvorbu vláken družin

Odeslal: Čt 03. Říj 2013 8:03:32
od maser
Zkusil jsem vytvořit tu mapku, tak koukněte, jestli to takhle stačí.

Re: Pokyny pro tvorbu vláken družin

Odeslal: Čt 03. Říj 2013 9:12:35
od scarvein
Uprava by samozrejme mohla byt uhlednejsi, ale jinak je to pro predstavu naprosto skvele. Dobra prace :)