[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/session.php on line 580: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/session.php on line 636: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
DOBA KARLOVA • Družina Jana Koldy ze Žampachu (1368-1378)
Stránka 1 z 2

Družina Jana Koldy ze Žampachu (1368-1378)

Odeslal: Po 11. Bře 2019 22:40:30
od Kaito
ObrázekČerníkovická tvrz, hlavní sídlo Koldů ze Žampachu.

Obrázek

Terénní zbytky tvrze, která je často popisovaná jako hrad, můžeme dodnes nalézt v jihovýchodní části vsi při říčce Bělé, k jejímuž pravému břehu bezprostředně přiléhá. Jejích vod bylo bezpochyby využito i pro napájení mohutného cca 20 m širokého a dodnes 4–6 hlubokého příkopu. Ten dnes ze tří stran (čtvrtou tvoří samotná řeka Bělá) obíhá lichoběžníkovou plošinu jádra o rozměrech cca 40 x 40 m. Plocha jádra je dnes mírně zvlněna, v nerovnostech však nelze identifikovat žádné zbytky původní zástavby. V severní části jádra dnes stojí obytný dům č.p. 17, zbytek plochy slouží jako zahrada a ovocný sad. Přístup je dnes veden po cestě recentně navezené do západního ramene příkopu. Starší literatura před příkopem ještě zmiňuje val a druhý příkop, po těch se však nedochovaly žádné stopy, jejich případné zbytky vzaly za své nejpozději při stavbě domků, které dnes tvrziště obklopují.

Re: Družina Jana Koldy ze Žampachu (1368-1378)

Odeslal: Po 01. Dub 2019 22:42:07
od Fakmin
Jan Kolda ze Žampachu
Obrázek
Maželka: Bětka z Bukovic
Sestra: Zdeňka ze Žampachu provdaná za Buška z Bohuslavic
Dcera: Anna provdána za Vaňka Kordule z Dubence
Syn: Jan Kolda ze Žampachu II (známější cápek)

Kolda je zdrobnělinou jména Mikuláš. Dle Vladimíra Wolfa byl Mikuláš oblíbeným jménem u pánu ze Žampachu.

Koldové ze Žampachu se připomínají v druhé polovině 14.století na tvrzi v Černíkovicích jihozápadně od Rychnova nad Kněžnou. Černíkovická tvrz byla jejich rodovým sídlem. Stálé používání predikátu ze Žampachu mělo dokládat starobylost původně panského rodu, ale i určitou nadřazenost této rodové větve, která ve 14.století sestoupila až na úroveň zemanů. Starobylost rodu dokládá i erb - černá trubka na stříbrném poli podle některých na zlatém poli.

Poprvé se Kolda připomíná v roce 1376 jako pán zdejšího podacího. Dále 10.srpna 1386 svědčí Jan Kolda ze Žampachu řečený z Černíkovic vedle Půty z Častolovic a Bočka z Kunštátu řečeného z Poděbrad na listině, kterou Jan a Jaroslav bratří z Meziříčí ustanovují, aby se občané jejich městečka Solnice řídili právem hradeckým, osvobozující je od dalších poddanských povinností a udělují jim řadu práv.Roku 1387 je přítomen prodeji skuhrovského a rychnberského panství. Roku 1388 svědčí při založení a nadání oltáře sv.Felicia a Adaukta v Rychnově.

Roku 1398 věnoval své choti Bětce z Bukovic ves Zelici, která se nacházela na Moravě.
Roku 1404 svědčí při prodeji jedné kopy platu v Přepyších Janem Želencem z Bolehoště knězi Boleslavovi, faráři a kostelu v Černíkovicích.

Roku 1406 byl již mrtev.


Majetek Koldů ze Žampachu byl menší, patřily k němu především Černíkovice, ves s tvrzí, menší majetky v okolních vsích a patrně i nějaké lesy v Orlických horách.
Obrázek

Bojový oděv a výzbroj:

vše se neustále vylepšuje a předělává
  • Šlap s hledím
  • Nýtovaná kroužkovka
  • prošívanice
  • vlněné nohavice
  • pochybné podbíjené ruce
  • podbíjené nohy zatím bez holení
  • plechové rukavice (kloubové)
  • jednoruční měč/kopí
  • trojuhelníkový štít

Obrázek

Obrázek

Družina Jana Koldy ze Žampachu

Odeslal: Čt 04. Dub 2019 22:06:42
od Kaito
Pavel z Černíkovic
Rychtář Černíkovického panství
Věrný družiník a poddaný Jana Koldy ze Žampachu
1368-1378


Pavel je dosazeným rychtářem na Černíkovicích a nejvyšším vykonavatelem vůle Jana Koldy.
Disponuje dvěma svobodnými lány, krčmou, částí mlýna ve vsi Dobré a pokutami plynoucími z jeho
úřadu. Pavel dlouhá léta sloužil Janu Koldovi jako voják, ten si jej oblíbil natolik, že mu svěřil úřad
nejen Černíkovické vsi, kde je Janova hlavní tvrz, ale v jeho nepřítomnosti se také stará o celé panství.
Snad jen škoda, že si jej pán žádá skoro na každé tažení a on má tak málo času na lidi v okolí. Říká se,
že si rád hodí kostky, i když to pán moc rád nevidí, tak Pavel hrává obezřetně a většinou vyhrává. Na
posledním tažení dokonce obehrál služebníky uherského šlechtice o pár zlatých mincí, což jejich pán
velmi nelibě nesl.Obrázek

Družina Jana Koldy ze Žampachu

Odeslal: Ne 05. Led 2020 10:52:47
od Kaito
Jakub z Vranova
Šafář na Černíkovicích
Věrný družiník a vojenský kuchař Jana Koldy ze Žampachu
1368-1378

Jakub z Vranova, mladší syn Čáslavy z Vranova. Jako jinocha ho otec poslal do nového
benediktinského Broumovského kláštera za vzděláním s vizí, že se stane mnichem a vzdá se tak
majetku, který chce zanechat staršímu synu Mikulášovi. Jakub úspěšně studoval, ale po ukončení
vzdělání, když prošel kandidaturou a noviciátem se něco změnilo a slavné sliby nakonec nesložil a
z kláštera odešel. V klášteře pracoval jako pomocník zahradníků a bylináře a v zimě jako kuchař.
Domů se již nevrátil, a vstoupil do služeb Jana Koldy. Stal se tak snad nejvzdělanějším člověkem v
celém panství, stále věrný benediktinskému „Ora et labora“. Věčný obdivovatel kulinářských specialit
a nejrozmanitějších nápojů sladkých i mocných, které tak rád vytváří a testuje na družinících Jana
Koldy. Na pánových cestách zastává funkci šafáře. Stará se o to, aby pán měl dostatek dobrého jídla a
pití. S rychtářem Pavlem se stará o zásobování a zlepšování prosperity panství. Nenechte se však
zmást jeho mírným vzezřením, je-li poblíž jeho kuše, nebo oblíbená berdycha, nedopadne to s žádným
zlodějem dobře


Obrázek

Družina Jana Koldy ze Žampachu

Odeslal: Ne 05. Led 2020 10:54:38
od Kaito
Ješek
Osobní stráž
Věrný družiník a poddaný Jana Koldy ze Žampachu
1368-1378

Ješek, syn po zesnulém lovčím na Černíkovické tvrzi. Sám v krčmě rád říká, že Jana Koldu zná z dob,
kdy měli stejnou kojnou. Po celý svůj život vyrůstal jako sirotek v tvrzi. Musel zastat hodně práce ve
stáji a trvalo mu dlouho, než otec Jana Koldy svolil, aby se z podkoního Ješka stal jeden z
černíkovických strážných. Ku velké oblibě Koldově, často stráží před jeho ložnicí a nikdy neváhá splnit
jakýkoliv rozkaz. Pán ho často zve k sobě a Ješek mu dělává společnost až do časných raních hodin. Zlý
jazykové říkají, že Ješek se čas od času s pánem nepohodne a pak o něm roznáší klepy. Co je na tom
pravdy… nikdo neví.

Obrázek

Družina Jana Koldy ze Žampachu

Odeslal: Ne 05. Led 2020 10:55:59
od Kaito
Matouš
Velitel brány na Černíkovické tvrzi
Věrný družiník Jana Koldy ze Žampachu
1368-1378

Matouš se narodil ve vsi Dobré jako druhý mlynářův syn, ale hned jak mohl, opustil řemeslo a vstoupil
do služeb urozeného Jana Koldy. Ten si ho brzy všiml a pro jeho rozhodnost a spravedlnost jej skoro
ihned přijal do své jízdní družiny. Na tvrzi zastává místo velitele brány. Pokud někde vznikne složitá
situace, je velká šance že ji bude s pověřením rychtáře řešit právě on. Nejen díky tomu má u ostatních
stráží velký respekt. Dříve si z něj ostatní strážní dělávali legraci kvůli jeho vzrůstu, když však při stráži
sám odrazil a následně zajal lapku, který ho o tři hlavy převyšoval, jeho vážnost velmi vzrostla.


Obrázek

Družina Jana Koldy ze Žampachu

Odeslal: Ne 05. Led 2020 10:57:00
od Kaito
Ali
Věžný strážný na Černíkovické tvrzi
Věrný družiník Jana Koldy ze Žampachu
1368-1378

Ali je věžný strážný v černíkovické tvrzi. Nikdo pořádně neví odkud přišel a co byl dříve zač, nicméně
jde na první pohled spatřit, že není z tohoto kraje. Jan Kolda jej přijal do svých služeb na cestách v
Horní Falci, když viděl, jak s holýma rukama odhání hladové vlky od svého umírajícího koně. Jeho
odvaha a věrnost k tomu zvířeti byla tak neuvěřitelná, že si vysloužil obdiv Jana Koldy i jeho mužů. Má
veselou povahu, avšak oči muže, který viděl příliš mnoho smrti. Přesto a snad i právě proto, mu v
našem kraji neodolá žádná žena. Čas od času ho přepadne splín a vydá se do kuchyně, kde nachází
pochopení u Jakuba, utápí žal v některém z nápojů a vypráví o dalekých krajích plných slunce a písku…

Obrázek

Družina Jana Koldy ze Žampachu

Odeslal: Ne 05. Led 2020 10:58:13
od Kaito
Miroslav
Strážný na Černíkovické tvrzi
Věrný služebník Jana Koldy ze Žampachu
1368-1378

Miroslav je nejmladší strážný v černíkovické tvrzi. Je Černíkovickým rodákem a přihlásil se do služeb
Jana Koldy po smrti svého otce. Kolda ho přijal v mladém věku hlavně díky dobré službě jeho otce a
složité situaci. Časem se z něj vyklubal takový ten pohodový typ, který žvýká stéblo trávy a pozoruje
dění ve vsi. Musí být však velice ostražitý, aby jej neviděl lelkovat Matouš, lehce by se mohlo stát, že
by zase poslouchal dlouhá kázaní o důležitosti svého úkolu. Služba však rychle uplyne a on má dost
peněz na zaopatření matky


Obrázek

Družina Jana Koldy ze Žampachu

Odeslal: Ne 05. Led 2020 10:59:23
od Kaito
Anna
Sklepnice a kuchtička na Černíkovické tvrzi
Věrná služebná Jana Koldy ze Žampachu
1368-1378

Anna je dcerou nedůležitého obchodníka z nedaleké Solnice. Snad kromě rychtáře Pavla nikdo neví,
jak se na tvrz dostala, ale říká se, že ji sem přivedla láska k Jakubovi z Vranova. Ovšem jí se na tak
osobní věc nikdo nezeptá, protože kromě nabroušeného jazyka, má ještě ostřejší nůž. Lidé o ní říkají,
že má úlohu sklepnice, ale to úplně není pravda, jako jedna z mála žen na tvrzi zastává velkou úlohu v
kuchyni, kde spolupracuje právě s Jakubem, který jí potají učí psát. Nebojí se žádné služby, nejednou
vzala hlídku za unavenou stráž, dokáže poradit slovem i skutkem. Snad proto jí má každý rád a nikdo
na ní nedá dopustit.


Obrázek

Družina Jana Koldy ze Žampachu

Odeslal: Ne 05. Led 2020 11:00:30
od Kaito
Markéta
Služebná na Černíkovické tvrzi
Věrná služebnice Jana Koldy ze Žampachu
1368-1378

Markéta je dcerou podkoního na Černíkovicích. Zastává funkci věčně usměvavé služebné Jana Koldy.
Stará se o jeho pohodlí, čisté oblečení, teplo krbu a spoustu dalších povinností, které jí jsou na obtíž
mnohem měně, než byste řekli. Nejraději však tráví čas pozdě v noci před ložnicí urozeného pána a
povídá si s jeho ochráncem Ješkem, nebo se sama toulá po lesích panství. Jako malá chtěla být
košíkářka a teď, snad všechny ošatky a košíky v Černíkovicích jsou jejím dílem. Markéta je nadaná co
se týče různých léčivých bylin, nejednou s pomocí Jakuba namíchala odvar, který urozenému pánu
pomohl od nemoci. Říká se, že jeden takový nápoj stojí i za vítězstvím pána Jana Koldy nad panem
Zdeslavem z Nezabudic, kterého porazil v mírně hříšném klání v pití, to je ale naprostá lež, náš pán
v pití podvádět nemusí…


Obrázek