Družina Jana Koldy ze Žampachu (1368-1378)

Přehled pánů a paní a jejich družin
Avátar uživatele
Kaito
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 15
Registrován: Út 05. Bře 2019 23:07:12
Kontaktovat uživatele:

Družina Jana Koldy ze Žampachu (1368-1378)

Příspěvek od Kaito »

Obrázek


Černíkovická tvrz, hlavní sídlo Koldů ze Žampachu.

Obrázek

Terénní zbytky tvrze, která je často popisovaná jako hrad, můžeme dodnes nalézt v jihovýchodní části vsi při říčce Bělé, k jejímuž pravému břehu bezprostředně přiléhá. Jejích vod bylo bezpochyby využito i pro napájení mohutného cca 20 m širokého a dodnes 4–6 hlubokého příkopu. Ten dnes ze tří stran (čtvrtou tvoří samotná řeka Bělá) obíhá lichoběžníkovou plošinu jádra o rozměrech cca 40 x 40 m. Plocha jádra je dnes mírně zvlněna, v nerovnostech však nelze identifikovat žádné zbytky původní zástavby. V severní části jádra dnes stojí obytný dům č.p. 17, zbytek plochy slouží jako zahrada a ovocný sad. Přístup je dnes veden po cestě recentně navezené do západního ramene příkopu. Starší literatura před příkopem ještě zmiňuje val a druhý příkop, po těch se však nedochovaly žádné stopy, jejich případné zbytky vzaly za své nejpozději při stavbě domků, které dnes tvrziště obklopují.Hrad Hlodný, sídlo Ovčířů ze Žampachu.

Obrázek

V roce 1354 byl na jednom z kopců Na východním břehu Bělé postaven strážný hrad Hlodný. V minulosti byla tato oblast velmi důležitá neboť podél toku řeka procházela od příchodu Slovanů obchodní stezka do Kladska. Při hradu bylo vytvořeno malé panství společně s hlavním kostelem ve Velkém Uhřínově.

Hrad má jednodílnou menší dispozici (40 x 15 metrů; Svoboda 1995, 358) lichoběžníkového půdorysu. Od převýšeného svahu je oddělen šíjovým příkopem širokým až dvacet metrů, podél západní i východní strany se táhne příkop s valem zhruba do poloviny délky jádra, kde svah pokračuje strmě dolů. Na čele a na východní straně se dochovaly útržky kamenné hradby spojované na maltu. Téměř po celé západní straně lze díky valovitým destrukcím vysledovat obvodovou hradbu. Na čelní straně se nachází vyvýšenina (suťový kužel) se zachovaným fragmentem zdiva, o níž nepanuje shoda, zda-li je přírodního původu nebo pozůstatek bergfritu. Za ní jsou zřetelné relikty obvodových zdí zřejmě dvouprostorové budovy s rozměry 18 x 9 metrů. Protože zadní strana není ohrazena příkopem, vyhlíží to, jako by hrad nebyl dokončen, stavebníci však jen nemuseli považovat ohrazení i na této straně za nutné, neboť přístup je zde velmi obtížný
– ještě před Tisovcem zde v době existence hradu zřejmě stála osada, jež mohla fungovat jako hospodářské zázemí Hlodného.
Naposledy upravil(a) Kaito dne Pá 05. Ún 2021 15:31:03, celkem upraveno 9 x.
Fakmin
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 7
Registrován: Stř 19. Dub 2017 10:31:47
Kontaktovat uživatele:

Re: Družina Jana Koldy ze Žampachu (1368-1378)

Příspěvek od Fakmin »

Jan Kolda ze Žampachu
Obrázek
Maželka: Bětka z Bukovic
Sestra: Zdeňka ze Žampachu provdaná za Buška z Bohuslavic
Dcera: Anna provdána za Vaňka Kordule z Dubence
Syn: Jan Kolda ze Žampachu II (známější cápek)

Kolda je zdrobnělinou jména Mikuláš. Dle Vladimíra Wolfa byl Mikuláš oblíbeným jménem u pánu ze Žampachu.

Koldové ze Žampachu se připomínají v druhé polovině 14.století na tvrzi v Černíkovicích jihozápadně od Rychnova nad Kněžnou. Černíkovická tvrz byla jejich rodovým sídlem. Stálé používání predikátu ze Žampachu mělo dokládat starobylost původně panského rodu, ale i určitou nadřazenost této rodové větve, která ve 14.století sestoupila až na úroveň zemanů. Starobylost rodu dokládá i erb - černá trubka na stříbrném poli podle některých na zlatém poli.

Poprvé se Kolda připomíná v roce 1376 jako pán zdejšího podacího. Dále 10.srpna 1386 svědčí Jan Kolda ze Žampachu řečený z Černíkovic vedle Půty z Častolovic a Bočka z Kunštátu řečeného z Poděbrad na listině, kterou Jan a Jaroslav bratří z Meziříčí ustanovují, aby se občané jejich městečka Solnice řídili právem hradeckým, osvobozující je od dalších poddanských povinností a udělují jim řadu práv.Roku 1387 je přítomen prodeji skuhrovského a rychnberského panství. Roku 1388 svědčí při založení a nadání oltáře sv.Felicia a Adaukta v Rychnově.

Roku 1398 věnoval své choti Bětce z Bukovic ves Zelici, která se nacházela na Moravě.
Roku 1404 svědčí při prodeji jedné kopy platu v Přepyších Janem Želencem z Bolehoště knězi Boleslavovi, faráři a kostelu v Černíkovicích.

Roku 1406 byl již mrtev.


Majetek Koldů ze Žampachu byl menší, patřily k němu především Černíkovice, ves s tvrzí, menší majetky v okolních vsích a patrně i nějaké lesy v Orlických horách.
Obrázek

Bojový oděv a výzbroj:

vše se neustále vylepšuje a předělává
  • Šlap s hledím
  • Nýtovaná kroužkovka
  • prošívanice
  • vlněné nohavice
  • pochybné podbíjené ruce
  • podbíjené nohy zatím bez holení
  • plechové rukavice (kloubové)
  • jednoruční měč/kopí
  • trojuhelníkový štít

Obrázek

Obrázek
Naposledy upravil(a) Fakmin dne So 22. Črv 2019 15:06:34, celkem upraveno 7 x.
Avátar uživatele
Kaito
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 15
Registrován: Út 05. Bře 2019 23:07:12
Kontaktovat uživatele:

Družina Jana Ovčíře ze Žampachu

Příspěvek od Kaito »

Jan Ovčíř ze Žampachu
Český vladyka, pán na Uhřínovsku
1365–1375

Jan Ovčíř ze Žampachu, pán erbu lovecké trubky, stavitel hradu Hlodný, kolonizátor toků řek Orlice a Bělá, ochránce Polské stezky. Podporovatel řádu křižovníků s červeným srdcem a Bratranec Jana Koldy ze Žampachu.

Obrázek

Jan Ovčíř i přes své manské závazky k hradu Žampach, je častým vykonavatelem vůle svého bratrance Jana Koldy ze Žampachu. Snad i proto se proslýchá o propojení obou panství, tvořící panství Černíkovicko-Uhřínovské. První zmínka o Janu Ovčíři je z roku 1354 a to v souvislosti a patronátním právem k Uhřínovskému kostelu. Blízko něhož také Jan založil hrad Hlodný. Pravděpodobně byl Hlodný jeho hradem sídelním, z něj spravoval i nedaleké vsi Velký a Malý Uhřínov, dále také vsi Bukový a Tisovec.

Jan Ovčíř, řečený ze Žampachu, jehož život jde doložit k rokům 1354–1369 je pravděpodobně vnuk statečného bojovníka proti Braniborům, kterého Dalimil nazývá Petráň s Trúbú tzv. Zebínský (1279 – 1283). A možný syn Křesislava ze Žampachu (1341) jednoho ze šlechticů, kteří plení v okolí zbraslavského kláštera.

Obrázek

Obr. Pečet (+S.OVIS.D.ZAMPACH)

Obrázek

Ovlivňující životní události :

26.12. 1346 - započetí práce na výstavbě hradu Hlodný.
25.10. 1350 - se účastní poprvé turnaje sv. Samsona v Jindřichově Hradci.
r. 1354 dokládá patronát nad kostelem v Uhřínově.
8.12. 1360 - podepsání Lenní smlouvy s bratrancem Janem Koldou ze Žampachu.
9.8. 1367 - doprovod císaře Karla IV. Na Karlštejn
1.4 1368 - Druhá jízda římská
10.8. 1370 - Spor s Slezskými pány o nárokované uzemí.
21.8 1371 - Hostina na Hlodném. Zasvěcení kostela. Sepsání spojenecké listiny. Vyhlášení války Braniborům.
10.9 1372 - Stráž Jana ze Středy, při vizitaci na císařském dvorci v Bärnau.
Naposledy upravil(a) Kaito dne Stř 12. Říj 2022 20:57:40, celkem upraveno 58 x.
Opásals mne statečností k boji, ty, kdo povstávají proti mě, sám srážíš. Samuelova 22,40
Avátar uživatele
Kaito
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 15
Registrován: Út 05. Bře 2019 23:07:12
Kontaktovat uživatele:

Družina Jana Ovčíře ze Žampachu

Příspěvek od Kaito »

Jakub z Vranova
Šafář na Hlodném
Věrný družiník a vojenský kuchař Jana Ovčíře ze Žampachu
1368-1378

Jakub z Vranova, mladší syn Čáslava z Vranova. Jako jinocha ho otec poslal do nového benediktinského Broumovského kláštera za vzděláním s vizí, že se stane mnichem a vzdá se tak majetku, který chce zanechat staršímu synu Mikulášovi. Jakub úspěšně studoval, ale po ukončení vzdělání, když prošel kandidaturou a noviciátem se něco změnilo a slavné sliby nakonec nesložil a z kláštera odešel. V klášteře pracoval jako pomocník zahradníků a bylináře a v zimě jako kuchař. Domů se již nevrátil, a vstoupil do služeb Jana Ovčíře. Stal se tak snad nejvzdělanějším člověkem v celém panství, stále věrný benediktinskému „Ora et labora“. Věčný obdivovatel kulinářských specialit a nejrozmanitějších nápojů sladkých i mocných, které tak rád vytváří a testuje na družinících Jana Ovčíře i Koldy. Na cestách Jana Ovčíře zastává funkci šafáře. Stará se o to, aby pán měl dostatek dobrého jídla a pití. Stará o zásobování a zlepšování prosperity panství. Nenechte se však zmást jeho mírným vzezřením, je-li poblíž jeho kuše, nebo oblíbená berdycha, nedopadne to s žádným zlodějem dobře.


Obrázek
Naposledy upravil(a) Kaito dne Stř 12. Říj 2022 20:48:48, celkem upraveno 17 x.
Avátar uživatele
Kaito
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 15
Registrován: Út 05. Bře 2019 23:07:12
Kontaktovat uživatele:

Družina Jana Koldy ze Žampachu

Příspěvek od Kaito »

Ješek
Osobní stráž
Věrný družiník Jana Koldy ze Žampachu
1368-1378

Ješek, syn po zesnulém lovčím na Černíkovické tvrzi. Sám v krčmě rád říká, že Jana Koldu zná z dob, kdy měli stejnou kojnou. Po celý svůj život vyrůstal jako sirotek v tvrzi. Musel zastat hodně práce ve stáji a trvalo mu dlouho, než otec Jana Koldy svolil, aby se z podkoního Ješka stal jeden z černíkovických strážných. Ku velké oblibě Koldově, často stráží před jeho ložnicí a nikdy neváhá splnit jakýkoliv rozkaz. Pán ho často zve k sobě a Ješek mu dělává společnost až do časných raních hodin. Zlí jazykové říkají, že Ješek se čas od času s pánem nepohodne a pak o něm roznáší klepy. Co je na tom pravdy… nikdo neví.


Obrázek
Naposledy upravil(a) Kaito dne Stř 12. Říj 2022 21:05:12, celkem upraveno 11 x.
Avátar uživatele
Kaito
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 15
Registrován: Út 05. Bře 2019 23:07:12
Kontaktovat uživatele:

Družina Jana Koldy ze Žampachu

Příspěvek od Kaito »

Matouš
Velitel brány na Černíkovické tvrzi
Věrný družiník Jana Koldy ze Žampachu
1368-1378

Matouš se narodil ve vsi Dobré jako druhý mlynářův syn, ale hned jak mohl, opustil řemeslo a vstoupil do služeb urozeného Jana Koldy. Ten si ho brzy všiml a pro jeho rozhodnost a spravedlnost jej skoro ihned přijal do své jízdní družiny. Na tvrzi zastává místo velitele brány. Pokud někde vznikne složitá
situace, je velká šance že ji bude s pověřením rychtáře řešit právě on. Nejen díky tomu má u ostatních stráží vlký respekt. Dříve si z něj ostatní strážní dělávali legraci kvůli jeho vzrůstu, když však při stráži sám odrazil a následně zajal lapku, který ho o tři hlavy převyšoval, jeho vážnost velmi vzrostla.


Obrázek
Naposledy upravil(a) Kaito dne Stř 12. Říj 2022 21:00:48, celkem upraveno 11 x.
Avátar uživatele
Kaito
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 15
Registrován: Út 05. Bře 2019 23:07:12
Kontaktovat uživatele:

Družina Jana Koldy ze Žampachu

Příspěvek od Kaito »

David
Tesař
Věrný služebník Jana Ovčíře ze Žampachu
1360-1378


Řemeslo se v rodinách předává z otce na syna po mnoho generací a stejně tak tomu bylo i u tesaře Davida. Který pochází z původně německé rodiny, která na Černikovicích žije už několik generací a vybudovala tu známou tesařskou dílnu. Někdy si ovšem osud s lidskými záměry nepěkně zahraje. Ztráta dlouho nemocné ženy Davida naprosto změnila a na prosperující dílnu úplně zanevřel. Uzavřel se do sebe a několik dlouhých let jako tovaryš cestoval po světě. Po návratu domu se stal dosti tichým a nechává za sebe mluvit pouze výsledky své práce.

Je často vídán jak na hradě Hlodném, tak i na Černikovickém panství, kde, coby zcestovalý tesařský mistr, předvádí své umění. Pro svou zručnost, je čas od času, nucen se vydat na cestu jako doprovod jednoho z pánů. Poslední dobou je však z cest čím dál méně nadšený, neboť se zdá že našel svou novou lásku..

Obrázek
/img]
Naposledy upravil(a) Kaito dne Po 28. Lis 2022 13:54:41, celkem upraveno 12 x.
Avátar uživatele
Kaito
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 15
Registrován: Út 05. Bře 2019 23:07:12
Kontaktovat uživatele:

Družina Jana Koldy ze Žampachu

Příspěvek od Kaito »

Miroslav
Strážný na Černíkovické tvrzi
Věrný služebník Jana Koldy ze Žampachu
1368-1378

Miroslav je nejmladší strážný na Černíkovické tvrzi. Je Černikovickým rodákem a přihlásil se do služeb Jana Koldy, po smrti svého otce. Kolda ho přijal v mladém věku a to hlavně díky dobré službě jeho otce. Velice rychle se z něj vyklubal takový ten pohodářský typ, který žvýká stéblo trávy a pozoruje dění ve vsi pod hradem. Jeho oči však musí být však velice ostražité, aby jej neviděl lelkovat některý ze starších vojáků, lehce by se mohlo stát, že by zase poslouchal dlouhá kázaní o důležitosti svého úkolu. Ale co by se mohlo stát, poslední vlky přece pobil minulý týden. Služba naštěstí rychle plyne a on má dost peněz na zaopatření rodiny


Obrázek
Naposledy upravil(a) Kaito dne Stř 12. Říj 2022 21:05:42, celkem upraveno 9 x.
Avátar uživatele
Kaito
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 15
Registrován: Út 05. Bře 2019 23:07:12
Kontaktovat uživatele:

Družina Jana Ovčíře ze Žampachu

Příspěvek od Kaito »

Anna
Sklepnice a kuchtička na hradě Hlodný
Věrná služebná Jana Ovčíře ze Žampachu
1368-1378

Anna je dcerou nedůležitého obchodníka z nedaleké Solnice. Snad kromě rychtáře Pavla nikdo neví, jak se na hrad dostala, ale říká se, že ji sem přivedla láska k Jakubovi z Vranova. Ovšem jí se na tak osobní věc nikdo nezeptá, protože kromě nabroušeného jazyka, má ještě ostřejší nůž. Lidé o ní říkají, že má úlohu sklepnice, ale to úplně není pravda, jako jedna z mála žen na hradě zastává velkou úlohu v kuchyni, kde spolupracuje právě s Jakubem, který jí potají učí psát. Nebojí se žádné služby, nejednou vzala hlídku za unavenou stráž, dokáže poradit slovem i skutkem. Snad proto jí má každý rád a nikdo na ní nedá dopustit.


Obrázek
Naposledy upravil(a) Kaito dne Stř 12. Říj 2022 21:04:11, celkem upraveno 12 x.
Avátar uživatele
Kaito
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 15
Registrován: Út 05. Bře 2019 23:07:12
Kontaktovat uživatele:

Družina Jana Koldy ze Žampachu

Příspěvek od Kaito »

Markéta
Služebná na Černíkovické tvrzi
Věrná služebnice Jana Koldy ze Žampachu
1368-1378

Markéta je dcerou podkoního na Černíkovicích. Zastává funkci věčně usměvavé služebné Jana Koldy. Stará se o jeho pohodlí, čisté oblečení, teplo krbu a spoustu dalších povinností, které jí jsou na obtíž mnohem měně, než byste řekli. Nejraději však tráví čas pozdě v noci před ložnicí urozeného pána a povídá si s jeho ochráncem Ješkem, nebo se sama toulá po lesích panství. Jako malá chtěla být košíkářka a teď, snad všechny ošatky a košíky v Černíkovicích jsou jejím dílem. Markéta je nadaná co se týče různých léčivých bylin, nejednou s pomocí Jakuba namíchala odvar, který urozenému pánu pomohl od nemoci. Říká se, že jeden takový nápoj stojí i za vítězstvím pána Jana Koldy nad panem Zdeslavem z Nezabudic, kterého porazil v mírně hříšném klání v pití, to je ale naprostá lež, náš pán v pití podvádět nemusí…


Obrázek
Naposledy upravil(a) Kaito dne Stř 12. Říj 2022 21:06:17, celkem upraveno 14 x.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Nejsou tu žádní registrovaní uživatelé a 1 host